همايش استانى روز جهاني خاك

شنبه ١٣ آذرماه ١٤٠٠ ساعت ٩ الي ١١

علاقه مندان به شركت در وبينار روز جهاني خاك مي توانند با مراجعه به لينك زير و انتخاب گزينه مهمان در اين همايش شركت نمايند

vc.areeo.ac.ir/ch/pbarkat10