عضو شوید !
اخبار داغ

نویسنده: shahrooz

دوره های آموزشی

دوره آموزشی (مجازی) پرورش قارچ 

مرکز آموزشی علوم و فنون نوین پارسیان با حمایت مادی و معنوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می کند: دوره آموزشی (مجازی) ویژه ذینفعان و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی: 🔹 پرورش قارچ ⏰زمان : 10، 11 و…