عضو شوید !
اخبار داغ

تماس با ما

تلفن های تماس

02634256220

02634256221

02634256224

پست الکترونیک

info@anreoalborz.org

شبکه های مجازی

telegram : telegram.me/anreoalb

instagram : instagram.com/anreoalborz

لیست شماره های داخلی

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت شماره داخلی
1 زهرا علیشیری حوزه ریاست و دبیرخانه 101
2 شهروز منصوری روابط عمومی و IT 105
3 عطیه­السادات سجاسی کارشناس واحد فنی و مهندسی 106
4 مینا علیشیری معاونت آموزشی و فنی 107
5 عبدالرضا افشاری مدیریت صدور پروانه 108
6 رضا جباری کارشناس واحد برنامه ریزی 109
7 زهرا نادی زاده کارشناس آموزشی و فنی 110
8 بهار جباری معاونت برنامه ریزی و توسعه کارآفرینی 111
9 نیما اخلاقی مدیریت فنی و مهندسی 112
10 صبورا ایزدبین مسئول صندوق تعاون و رفاه 113
11 فرشید سعادتخانی کارشناس صدور پروانه 114
12 کاوه یزدانی معاونت مالی و اداری 115
13 آناهیتا امیرباقری

زهرا لطفی

فاطمه سعیدنژاد

کارشناس واحد اشتغال 116