بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای محترم که در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا ثبت نام نموده و صلاحیت آنان مورد تایید قرار گرفته است توفیق روز افزون آرزومندیم.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز برای اطلاع رسانی هرچه وسیع تر توانمندی های اعضای خود در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا فرصتی را در وبسایت سازمان در اختیار آنان قرار داده است که داوطلبان می توانند رزومه خود را در قالب یک فایل WORD یک صفحه ای  (شامل عکس، چکیده برنامه ها، سوابق و …)  از طریق ایمیل سازمان به نشانی info@anreoalborz.org به روابط عمومی سازمان تحویل نمایند.

 

روابط عمومی سازمان اطلاعات اعضای خود را در چارچوب استاندارد تعریف شده اطلاع رسانی خواهد کرد.