OT Artwork - шаблон joomla Новости

رونق تولید

خانه/آموزش/شرح وظایف

شرح وظایف آموزش

شرح وظایف معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی

براساس قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی به عنوان یکی از ارکان اساسی وظایف مختلفی را برعهده دارد که در مصوبه 24 فروردین 1385 مورد اصلاح نیز قرار گرفته است. این وظایف عبارتند از:

 

1-       تعیین سیاست و خط مشی آموزشی، فنی و پژوهشی سازمان در چهارچوب اهداف و وظایف

2-       مطالعه، بررسی و تحقیق در امور آموزشی، فنی و تحقیقاتی بخش کشاورزی با بهره برداری از یافته های علمی و تحقیقاتی بمنظور ارایه راهکارهای مناسب در راستای اهداف و وظایف سازمان.

3-       تلاش در جهت شناسایی و گسترش فناوریهای جدید در بخش کشاورزی.

4-       تدوین کلیه برنامه و پروژه های حمایت از منابع پایه تجدید شونده براساس ملاحظات زیست محیطی.

5-       تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های مختلف آموزشی، فنی و پژوهشی و نظارت بر حسن اجرای آنها.

6-       برقراری تماس با مراکز، مجامع، واحدها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخلی و بین المللی به منظور جلب حمایت و همکاری آنان.

7-       تنظیم برنامه های سالانه آموزشی و پژوهشی سازمان در قالب سیاستها و خط مشی های مصوب.

8-       ایجاد ارتباط مستقیم با واحدهای تولیدی و کشت و صنعت های کشاورزی به منظور شناسایی و همکاریهای متقابل آموزشی، فنی و پژوهشی.

9-       تشکیل کمیته های تخصصی در زمینه های مختلف کشاورزی بمنظور ارایه پیشنهادات تخصصی لازم.

10-   هماهنگی و ایجاد ارتباط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جهت ارزیابی برنامه های آموزشی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی آموزش عالی متناسب با نیاز بازار کار و ارائه گزارش و پیشنهادات لازم شورا

11-   ارتباط با سازمانهای نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی دیگر استانها در تحقق اهداف معاونت و سازمان و ایجاد هماهنگی در جهت پیشبرد برنامه ها.

12-   بررسی پیشنهادات واصله در زمینه های مختلف بخش کشاورزی و سازمان.

13-   مدیریت آزمونهای مورد نیاز سازمان و نظارت بر اجرا و ارزشیابی آنها.

14-   تدوین استانداردهای آموزشی متناسب با نیاز بازارکار برای اعضای سازمان.

15-   بررسی و ارزشیابی دوره های آموزشی.

16-   برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی که بصورت ملی و منطقه ای برگزار می شود.

17-   تشکیل جلسات شورای آموزشی سازمان.

18-   مشارکت فعال در تدوین ضوابط فنی و مهندسی فعالیت های مختلف کشاورزی با واحدها و سازمان های ذیربط.

19-   بررسی خط مشی های تعیین شده در مورد تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کشور و ارایه پیشنهادات و نظرات کارشناسی سازمان به واحدهای ذیربط.

20-   شناسایی، هدایت و حمایت از مبتکرین و مخترعین بخش کشاورزی.

21-   سازماندهی و نظارت بر انتشارات سازمان.

22-   نظارت و هماهنگی در امور رتبه بندی اعضاء سازمان.

23-   پیگیری سایر امور ارجاعی از سوی ریاست سازمان.

 

Rate this item
(2 votes)