OT Artwork - шаблон joomla Новости

رونق تولید

خانه/آموزش/تعاریف دوره ها
تعاریف دوره ها

تعاریف دوره ها (3)

باز آموزی

Written by Saturday, 11 April 2015 00:00 Published in تعاریف دوره ها
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 30 November -0001 03:25

دوره های باز آموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود كه به منظور تكمیل وروزآمد كردن دانش ومهارت اعضاء ارائه می شود. محتوای این قبیل آموزشها معمولاً درامتداد آموزشهای قبلی اعضاء بوده وهدف آن یادآوری , تقویت وتحكیم آموخته های درست قبلی و تازه های علمی و فناوریهای جدیدی می باشد.

 

در دوره های بازآموزی از 3 متد:

آموزش حضوری : دراین روش , فراگیران تمامی ساعات نظری و عملی را طبق برنامه در محیط های آموزشی ( كلاس , كارگاه , مزارع و... ) حضورخواهند داشت.

آموزش نیمه حضوری : دراین روش , فراگیران بخشی از ساعات آموزشی نظری وعملی را درمحیطهای آموزش ( كلاس , كارگاه , مزارع و... ) وبقیه ساعات دوره , از طریق نرم افزارهای آموزشی كه به آنها ارائه خواهد شد. آموزش خواهند دید.

آموزش ( غیرحضوری ): دراین شیوه , محتوای دوره به نحوی تدوین می گردد كه فراگیر بتواند بدون هدایت مستقیم مدرس, مطالب را از طریق نرام افزارهای آموزشی ( كتاب , مجازی , نوارهای ویدئویی , كاست و CD و... بیاموزد .

 

استفاده می گردد که شرکت در این دوره ها تنها برای اعضایی امکان پذیر است که در دوره های آموزشی مرتبط با رشته تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشور منطبق باشد.

Read more...

نو آموزی

Written by Saturday, 11 April 2015 00:00 Published in تعاریف دوره ها
Rate this item
(1 Vote)
Last modified on Saturday, 18 April 2015 12:38

دوره های نوآموزی: به آموزشهایی اطلاق می شود كه اعضاء را برای پذیرش مهارت ویا شغل جدید آماده می كند.

 

لذا به منظور  ایجاد پویایی و بالندگی سازمانی و كمك به ساماندهی اشتغال مهندسین كشاورزی و منابع طبیعی و ارتقاء توانمندیهای فنی و حرفه ای و روزآمد نمودن دانش اعضاء ، نوآموزی مستمراعضاء براساس آیین نامه نوآموزی مستمراعضاء سازمان نظام مهندسی كشاورزی ومنابع طبیعی كشور صورت می پذیرد.

 

این نوع دوره های آموزشی جهت آماده نمودن اعضاء در تخصص های شغلی برای دیگر شاخه های تحت پوشش سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی می باشد. لذا اعضاء در این دوره های آموزشی می توانند در دوره هایی که منطبق بر رشته تحصیلی خود در سیستم آموزش عالی کشور نیستند نیز شرکت نمایند و آمادگی لازم جهت پذیرش حرف تخصصی در آموزش دیده شده را بدست آورند.

Read more...

مهارت آموزی

Written by Saturday, 11 April 2015 00:00 Published in تعاریف دوره ها
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Monday, 30 November -0001 03:25

مهارت آموزی یک فرصت یادگیری داوطلبانه کاملاً عملی و کسب تجربه می باشد که معاونت آموزشی سازمان از طریق ارتباط با واحدهای تولیدی و خدماتی بخش خصوص این امکان را برای اعضای خود فراهم می کند.

البته در برخی از زمینه ها و به دلیل محدود بودن فعالیت بخش خصوصی، از امکانات آموزشی موسسات و واحدهای تحقیقاتی بخش دولتی نیز استفاده می­شود. انتظار ما از اعضای سازمان این است که برای افزایش مهارت های تجربی خود از این فرصت ها به نحو مطلوب استفاده نمایند چرا که اعتقاد داریم دستیابی به مهارت های حرفه ای نخستین گام و شاید یکی از مهمترین گام ها برای دستیابی به فرصت های شغلی مولد و کارا باشد. لازم به یادآوری است که بعد از گذراندن دوره مهارت آموزی به مهارت آموزان گواهی پایان دوره (دارای امتیاز در فرآیند تعیین صلاحیت حرفه ای) اعطاء می گردد.

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران از مدیران، کارشناسان و مسئولن واحدهای مختلف که در پذیریش و تربیت اعضا به عنوان مهارت آموز همکاری می نمایند صمیمانه تقدیر و تشکر می نماید.

 

علاقمندان به شرکت در طرح مهارت آموزی می توانند روزهای زوج با همراه داشتن کارت عضویت دارای اعتبار به معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی مستقر در محل سازمان مراجعه نمایند.

Read more...