در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت اجرایی نمودن توافق نامه مشترک فی مابین سازمان امور اراضی کشور و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به شماره 158535/020/53 مورخ 27/7/89 با حضور مهندس عبدالرضا روشن نژاد رییس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تفاهم نامه واگذاری وظایف غیر حاکمیتی امور اراضی به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان البرز منعقد گردید.
در قالب اين تفاهم نامه همكاري كه به مدت دو سال از تاريخ امضاء اعتبار دارد، مقرر شد انجام کلیه امور مرتبط با تشکیل پرونده(ثبت درخواست، اسکن مدارک، اخذ استعلامات، بازدید از طرح و تهیه عکس و فیلم، مطابقت طرح با نقشه)، تهیه گزارش فنی و اجرایی از طرح های تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری، تهیه گزارش فنی و اجرایی از طرح های تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری و تهیه گزارش فنی و اجرایی در خصوص زمان احداث مستحدثات متقاضیان انشعابات موقت برق، آب و گاز به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز واگذار گردد.