اعضا و بهره برداران محترم

جهت ملاحظه جدول زمانبندی برنامه های علمی، آموزشی و ترویجی شبکه دانش کشاورزی به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://shemak.iate.ir/Home/MelliSetadCourseList?mojriid=49