عضو شوید !
اخبار داغ

درخواست مهر و سربرگ

فرم درخواست مهر و سربرگ
عضو گرامی شروط لازم جهت دریافت مهر و سربرگ به شرح ذیل می باشد: 1- عضویت معتبر 2- مهارت آموزی در زمینه صلاحیت 3- پروانه اشتغال معتبر 4- تصویر فیش واریزی به مبلغ 15 هزار تومان به شماره شبا IR380160000000000594495563 به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
اعتبار عضویت خود را به صورت کامل درج نمایید. مثال: 1402/01/01
لطفا صلاحیت های درج شده در پشت پروانه اشتغال را به دقت وارد نمایید.
شماره پروانه اشتغال به صورت کامل وارد شود. مثال : الف/1401/31/9999
برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید. تا 2 فایل را می‌توانید آپلود کنید.
فایل با فرمت PDF یا JPEG حداکثر حجم هر فایل 1 مگابایت
لطفا آدرس ایمیل خود را با دقت وارد نمایید. پس از آماده سازی فایل مهر و سربرگ از سوی سازمان، فایل ها به پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد.
‫برای آپلود، فایلی را به این قسمت بکشید یا کلیک کنید.
شماره کارت 6037707000116172 به نام سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز مبلغ 15 هزار تومان