مرکز آموزشی علوم و فنون نوین پارسیان با حمایت مادی و معنوی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برگزار می کند:

دوره آموزشی (مجازی) ویژه ذینفعان و بهره برداران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی:
🔹 پرورش قارچ

⏰زمان : 10، 11 و 12 خرداد ماه 1400 ساعت 11 الی 13

💰 هزینه برای اعضای نظام مهندسی با 40 درصد تخفیف می باشد.

📞 شماره تماس:
02632567441-3
09203194910

جهت ثبت نام، مشخصات خود را به شماره واتساپی 09203194910 ارسال نمایید.