با توجه به اعلام فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انتخاب مهندسین برتر کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز در نظر دارد یک نفر از اعضای واجد شرایط خود را به سازمان کشوری معرفی نماید.

     در این ارتباط از کلیه محققان، اعضای محترم هیئت علمی و کارشناسان با تجربه عضو سازمان که مایلند جزء منتخبین استان قراربگیرند تقاضا دارد فرم و مستندات مربوطه را حداکثر تا تاریخ 1400/05/19 به آدرس ایمیل سازمان ارسال نمایند. ضمناً فایل word فرم مربوطه و اطلاعات تکمیلی در لینک زیر جهت دانلود قرار داده شده است

جهت دانلود فرم اینجا کلیک کنید

 

Website:www. Anreoalborz.org

Email: info@ anreoalborz.org