احتراما بدینوسیله از اعضای محترم دارای پروانه کسب معتبر در رسته های زیر دعوت می گردد با عنایت به فراخوان ” ثبت نام ازداوطلبان هیات مدیره وبازرسی اتحادیه استانی صنف نهاده های کشاورزی استان البرز” از روز سه شنبه مورخ 22/ 06 / 1401 لغایت روزپنجشنبه مورخ1401/06/31 به مدت ده روز ضمن ثبت نام درسامانه برگزاری انتخابات تشکل های صنفی به آدرس الکترونیکی “ election.iranianasnaf.ir ” جهت تکمیل ثبت نام شخصا با ارائه مدارک
ذیل به دفتر هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی واقع در “کرج- خیابان شهید بهشتی – بعد از 45 متری گلشهر – جنب پمپ بنزین حصارک- خیابان ولیعصر (عج) – سازمان صنعت ،معدن وتجارت استان البرز”مراجعه نمایند.

کد آیسیک عنوان رسته نوع فعالیت
514815 نمایندگی فروش انواع کودهای شیمیایی، حیوانی، گیاهی، معدنی توزیعی
514813 عمده فروشی کودهای گیاهی توزیعی
513415 نمایندگی فروش انواع داروهای شیمیایی و گیاهی توزیعی
512531 عمده فروشی گل و گیاه طبیعی توزیعی
511082 عمده فروشی گل و گیاه – بصورت حق العمل خدماتی
523838 خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنی توزیعی
523117 خرده فروشی انواع کودهای ارگانیک و نانو توزیعی
514815 نمایندگی فروش انواع کودهای شیمیایی، حیوانی، گیاهی، معدنی توزیعی
514814 عمده فروشی کودهای معدنی توزیعی
514813 عمده فروشی کودهای گیاهی توزیعی
514812 عمده فروشی کودهای حیوانی توزیعی
514811 عمده فروشی کودهای شیمیایی توزیعی
511024 عمده فروشی کود شیمیایی-بصورت حق العمل خدماتی
523116 خرده فروشی کود حیوانی توزیعی
523114 خرده فروشی کود، سم و داروهای شیمیایی برای محصولات کشاورزی توزیعی
4/523119 بسته بندی انواع کود و نهاده های کشاورزی خدماتی
512513 عمده فروشی مواد اولیه کشاورزی (بذر، سم، کود)، لوازم باغبانی، لوازم بهداشتی دامی و داروهای دام طیور توزیعی
2/523119 خرده فروشی کود شیمیایی توزیعی
514816 دفترفروش کود حیوانی توزیعی
5/523839 خرده فروشی مواد اولیه کشاورزی  (بذر، سم، کود)، لوازم باغبانی، لوازم بهداشتی دامی و داروهای دام طیور توزیعی
3/523119 خرده فروشی سم و دفع آفات نباتی توزیعی
6/523839 بذر و تخم گل فروش توزیعی
512553 دفتر فروش دانه های روغنی و بذر غلات توزیعی
512552 نمایندگی فروش انواع بذر و دانه های روغنی توزیعی
512551 عمده فروشی انواع بذر و دانه های روغنی توزیعی
523838 خرده فروشی بذرهای گیاهی و دانه های روغنی توزیعی
011212 تولید بذر انواع سبزیجات و صیفی جات تولیدی
523836 خرده فروشی کاه و علوفه حیوانات توزیعی
153118 بوجاری و بسته بندی برنج تولیدی
153113 بوجاری در کارگاه تولیدی
014012 خدمات بوجاری در مزرعه خدماتی
014011 خدمات کشاورزی بجز بوجاری و شالیکوبی خدماتی
011211 تولید پرورش انواع گل و گیاه خدماتی

شرایط داوطلبان:

1- تابعیت ایرانی و اعتقاد و التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران

2-نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر، عدم ممنوعیت تصرف در اموال مانند حجر، ورشکستگی و افلاس

3- عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم اشتهار به فساد

4- داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات مدیره

5- حداکثر سن در زمان ثبت نام 75 سال

6- داشتن پروانه کسب معتبر دائم

7- داشتن وثاقت و امانت

 

مدارک مورد نیاز ثبت نام :

1-اصل و تصویر پروانه کسب دائم

2- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

3- اصل و تصویر کارت ملی

4- اصل و تصویر مدرک تحصیلی یا گواهی معتبر

5- یک قطعه عکس پرسنلی