مطابق هماهنگی بعمل آمده با مدیریت محترم ترویج جهاد کشاورزی استان در انتخاب و تجلیل از شرکت خدمات فنی مهندسی برتر سال 1401 استان، این سازمان در نظر دارد با اعمال شاخص های مربوطه نسبت به انتخاب شرکت نمونه برای سال 1401 اقدام نماید. برای این امر هشت شاخص به شرح زیر منظور شده است.

1 پروانه اشتغال معتبر 5 میزان رضایتمندی مدیران ستادی سازمان
2 سابقه فعالیت 6 تقدیر نامه ها
3 نیروی انسانی شاغل بیمه شده 7 سوابق نمونه بودن
4 رتبه شرکت و صلاحیت شرکت 8 محل استقرار شرکت

از مدیران محترم شرکتها تقاضا داریم مستندات مربوط به شاخص های ردیف 2-5- 6 را حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه یکم مهرماه 1401 به ایمیل سازمان به آدرس info@anreoalborz.org ارسال فرمایند. خاطر نشان می دارد مدت اعلام شده قابل تمدید نبوده و رسیدگی صرفاً به استناد مدارک ارائه شده می­باشد.