• مقرر گردید ضمن تقدیر و تشکر از مدیر کل محترم محیط زیست استان البرز در اجرایی نمودن آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون هوای پاک و جذب 20 نفر از فارغ التحصیلان رشته محیط زیست در شرکت شهرک های صنعتی همکاری متقابل محیط زیست با نظام مهندسی در سایر امور تصدی گری در واحد های گلخانه ای، صنایع تبدیلی و امور دام پیگیری لازم انجام شود.
  • تعرفه های خدمات فنی مهندسی و پنجره واحد به اتفاق آراء مورد تائید اعضای شورا قرار گرفت.
  • مقرر گردید مصوبات جلسه مشترک نظام با سازمان جهاد کشاورزی در خصوص همکاری های آب و خاک و درج الزام داشتن صلاحیت نظام مهندسی در اسناد مناقصه پروژه های با اعتبار ملی و استانی و اطلاع رسانی به شرکتها همراه با اطلاع رسانی لازم به بازرسی کل استان البرز توسط رئیس محترم نظام و جناب آقای مهندس افشار اصل پیگیری گردد.

مقرر گردید به منظور بررسی مسائل فی مابین نظام مهندسی استان و سازمان جهاد کشاورزی استان البرز جلسه ای در مورخ 4/3/98 با حضور ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان و اعضای شورا برگزار گردد.