ویژه بهره برداران و کلیه اعضای حقیقی و حقوقی فعال در حوزه گلخانه

زمان : شنبه 9 مهرماه 1401

لینک شرکت در همایش : vc.areeo.ac.ir/ch/pbarkat10

نحوه شرکت در همایش : مراجعه به لینک فوق در ساعت شروع همایش – کلیک روی گزینه مهمان