شرکت کشت و صنعت قارچ خوراکی صدف جهت تکمیل کادر فنی شرکت در بخش آبیک در نظر دارد با حقوق مکفی تعداد 4 نفر کارشناس با مشخصات زیر را جذب نماید:

  1. عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز
  2. فارغ التحصیل رشته های خاکشناسی، زراعت، باغبانی و یا گیاهپزشکی
  3. آقا و دارای کارت پایان خدمت
  4. دارای پروانه اشتغال معتبر

متقاضیان جهت بهره ­مندی از این فرصت می توانند درخواست کتبی خود را حداکثر تا روز یکشنبه مورخ 1400/03/30 به معاونت آموزشی و فنی سازمان تحویل نمایند.

 

شماره 34256224-026 داخلی 110 و یا 107