کارگاه کشت بافت گیاهی تجاری –
✅آشنایی با مراحل مختلف کشت بافت
✅ ضدعفونی و استقرار ریزنمونه 4 گیاه مختلف
✅ تهیه محیط کشت و فرمولاسیون و تهیه محلول های پایه
✅ کشت گیاه در مرحله پرآوری و ریشه‌زایی
✅نکات مهم در موفقیت در کشت بافت 💡حضوری ⬅️4 روز عملی و تئوری آدرس ثبت نام https://evand.com