تاریخ برگزاری دوره : پنجشنبه 30 شهریور 1402ساعت 14

مدرسین دوره : مهندس علی آقا محمدی – مهندس راحله نعمتی

هزینه دوره :550 هزار تومان

شرکت در دوره برای عموم آزاد است.

جهت ثبت نام در دوره تا تاریخ 29 شهریور 1402 به سامانه سانکا قسمت آموزش مراجعه فرمایید.