به اطلاع کلیه اعضاء و متقاضیان رتبه­ های مشاوره و پیمانکاری می رساند کمیته­ های رتبه ­بندی مشاوران و پیمانکاران در خرداد ماه سال جاری برگزار می­گردد.

بررسی پرونده­ ها منوط به رفع نواقص می­باشد، در غیر این صورت، پس از تکمیل پرونده در کمیته­ های آینده بررسی خواهند شد.

(مهلت تکمیل مدارک تا روز چهارشنبه مورخ 1400/03/12 می­باشد.)