راهبران محترم استانی مسؤولین فنی گلخانه

با سلام و احترام،
با عنایت به فراهم شدن امکان ثبت گزارش توسط مسؤولین فنی واحدهای گلخانه ای در سامانه سانکا، خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به اضافه نمودن مسؤولین فنی به گروه واتساپ استان مربوطه، اطلاع رسانی از طروق مختلف بمنظور ثبت گزارش در سامانه انجام پذیرد.
حسب تاکید ریاست محترم سازمان مرکزی در صورت عدم ثبت گزارش طی هفته آینده از سوی مسؤولین فنی، مقرر است پروفایل آنها معلق و ارائه خدمات به آنها متوقف شود.

🟢🟢🟢🟢وظایف مسؤول فنی تولید🟢🟢🟢🟢🟢

1. همکاری به‌منظور اصلاح، نوآوری و بهبود مستمر روش‌های تولید
2. ارائه راهکار در جهت رفع مشكلات فنی واحد تولیدی
3. استفاده مطلوب از عوامل تولید در واحدهای گلخانه‌ای و قارچ خوراکی
4. پیشنهاد استفاده از تجهیزات فنی نوین
5. مستندسازی عملکرد و تنظیم گزارش‌های فعالیت ادواری
6. نظارت بر شرایط فني و الزامات کنترل محیطی
7. رعایت استانداردها و ضوابط فنی ابلاغی
8. رعايت شئون و منشور اخلاق حرفه‌ای
9. حضور در واحد تولیدی متناسب با نوع قرارداد

🔰🔰🔰الزامات قانونی بکارگیری مسؤول فنی در واحدهای گلخانه ای🔰🔰🔰

 تبصره 2 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 ماده 3 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
 دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور نشریه شماره 472) بندهای (1-1-22 و 1-1-36)
 دستورالعمل نظام صدور پروانه های واحدهای گلخانه ای و قارچ خوراکی مواد (1، 4، 7)

 

لینک عضویت در گروه مسئولین فنی گلخانه  : https://chat.whatsapp.com/J3fYRqI3Rc4JdltN40YDNd