اخیرا مشاهده گردیده است که افرادی با استفاده از خطوط تلفن همراه شخصی که متعلق به اشخاص ثالث می باشد جهت تمدید عضویت و انجام امور اداری با اعضای سازمان تماس برقرار نموده و نسبت به دریافت اطلاعات اعضا و سایر موارد درخواست همکاری می نمایند. با عنایت به اینکه کلیه امور مرتبط به اعضای محترم از طریق کانال های ارتباطی رسمی متعلق به سازمان من جمله سایت و سامانه پیامکی به شماره 3000802010 انجام می شود، فلذا هرگونه تماس خارج از مجاری یاد شده غیرقانونی بوده و از اعضای محترم تقاضا داریم در صورت مشاهده مراتب را به شماره 34256220 داخلی 105 سریعا اعلام فرمایند.

شایان ذکر است در غیر این صورت این سازمان مسئولیتی در قبال اعضای محترمی که اطلاعات شخضی آنان مورد سوء استفاده قرار گیرد نخواهد داشت.