اطلاعیه مشترک شماره 15 کمیته اجرایی و هیأت نظارت مرکزی (تأخیر در برنامه زمان بندی انتخابات)

 

بحمدالله با تلاش اعضای محترم کمیته های اجرایی و هیئات نظارت استان ها، مراحل ثبت نام و تأیید صلاحبت کاندیداهای عضویت در شوراهای استانی به پایان رسید.

در راستای نظر وزارت جهادکشاورزی و اعلام آن توسط سازمان، ادامه فرآیند برگزاری مجمع و انتخابات اندکی با تأخیر صورت می پذیرد که متعاقبا” برنامه زمان بندی مربوط به آغاز تبلیغات، تشکیل مجمع و رأی گیری  اعلام خواهد شد.

بر این اساس، هر گونه تبلیغات انتخاباتی قبل از اعلام زمان شروع تبلیغات و برگزاری انتخابات مجاز نمی باشد.