باتوجه به احساس نیاز جامعه زنبورداری کشور به ملکه های اصلاح شده وعاری از بیماری و باروری قابل قبول و همچنین نیاز آموزش تکمیلی زنبور دارن سنتی در جهت بکارگیری روشهای نوین و علمی در جهت ارتقای سطح علمی پرورش دهندگان ملکه در راستای تحقق اهداف بالا دستی صنعت زنبور داری، سازمان نظام مهندسی با همکاری مرکز خدمات زنبور داری هانی هایو البرز برآن شد تا دوره ی ژنتیک و اصلاح نژاد به زبان ساده و کاربردی برای زنبورداران در کنار مبحث پرورش ملکه را ارائه جهت آموزش فراگیران ارائه دهد.

هدف از اصلاح نژاد افزایش بهره وری و منافع اقتصادی بیشتر برای زنبورداران و فعالین این بخش می باشد. با توجه به سطح دانش علمی زنبورداران، اصلاح نژاد بدون دانستن مباحث پایه ژنتیکی غیر ممکن است ولذا اطلاع از مبانی ژنتیک و اصلاح نژاد زنبور عسل برای پرورش دهندگان ملکه امری ضروری به نظر می رسد.
برگزار کنندگان
سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان البرز
مرکز خدمات هانی هایو البرز
مدرس دوره: مهندس مهدی اخوان مقدم