اولین کنگره حکمرانی هوشمند آب، با مشارکت معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی، موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو و موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با رویکرد استقرار حکمرانی هوشمند آب با نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، نخبگان و مردم در مدیریت آب کشور برگزار می گردد.

شایان ذکر است کنگره یاد شده، دهم خردادماه سالجاری در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران برگزار می گردد.