رییس سازمان مرکزی با صدور پیامی کسب رای اعتماد قاطع و حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی توسط دکتر سیدجواد ساداتی نژاد، وزیر جهادکشاورزی را تبریک گفت

در این پیام آمده:

در طلیعه آغاز به کار دولت مردمی، ایران قوی، افتخار دارم از طرف خود، شورای مرکزی، رؤسای سازمان نظام مهندسی استان ها و اعضای سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی سراسر کشور، رأی اعتماد قاطبه نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی به جناب عالی به عنوان وزیر جهادکشاورزی را که تأیید مجددی است بر حسن انتخاب جناب عالی از سوی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران برای تصدی این مسئولیت خطیر، صمیمانه تبریک عرض نمایم.
بی گمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اطمینان از دانش، تجربه و توانمندی جنابعالی در مسؤولیت های قبلی، سکان هدایت وزراتخانه مهم جهادکشاورزی را به جنابعالی سپرده اند که این خود نوید روزهایی پر از امید، هم افزایی ها و همراهی های گسترده را در وسیع ترین نهاد حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران برای مدیریت و راهبری کشاورزی کشور می دهد.

در اینجا همچنین فرصت را مغتنم شمرده و به استحضار می رسانم:
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نهادی دانشی-مردمی، به منظور تسریع جریان انتقال دانش و اطلاعلات کشاورزی در محیط های تولید، با اتخاذ رویکردهای جدید، مردمی کردن امور، نهادسازی، ظرفیت سازی و ایجاد شبکه غیردولتی برای عرضه و انتقال دانش و فن آوری های نوین کشاورزی را در قالب راه اندازی و توسعه مراکز خدمات کشاورزی و منابع طبیعی غیردولتی با هدف استقرار حداقل یک مرکز در هر دهستان (که تاکنون بیش از 1500 مرکز با بیش از 5 هزار کارشناسی در مقاطع تحصیلی مختلف راه اندازی شده است) به عنوان الگوی جدید ارائه خدمات در بخش، در دستور خود قرار داده و بدین طریق زیرساخت های مورد نیاز برای تحقق این مهم را با ارائه و معرفی مناسبات جدید در کشاورزی از جمله “سهم بری دانش از تولید”، “مردمی کردن بهره وری” و “تدوین طرح اشتغال و تولید مردم بنیان در بخش کشاورزی” (با محوریت فعالیت های نوظهور و متکی به ظرفیت های مردمی) فراهم کرده است، به طوری که با اجرای این برنامه ها، زمینه نزدیک شدن متوسط تولیدها به تولیدهای رکورد، ارتقای ضریب نفوذ دانش و افزایش بهره وری در واحدهای تولیدی فراهم خواهد شد، به نحوی که ذینفعان بخش کشاورزی از آن انتفاع اقتصادی داشته باشند.
بر این اساس، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی با تمامی ظرفیت های دانشی، فنی، مردمی و اجرایی خود، همگام با سیاست ها و برنامه های جنابعالی در خدمت مؤثر به بخش کشاورزی و کمک به برقراری امنیت پایدار غذایی از هیچ کوششی فروگذار نخواهد بود.
امید وافر دارم که این همسویی و تعامل اثربخش موجب پیشبرد اهداف کلان بخش کشاورزی و برنامه های جنابعالی در عرصه بهره وری و تلفیق مدیریت، دانش و نوآوری های تولید و نهایتا تقویت نقش آفرینی بخش خصوصی در فرآیندها و تثبیت و ارتقای جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد و امنیت غذایی کشور خواهد شد.
از درگاه خداوند متعال دوام توفیقات حضرتعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، دولت مردمی و ایران قوی و تحقق اهداف و برنامه های وزارت متبوع مسئلت می نمایم.

شاهرخ رمضان نژاد

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران