جهت مشاهده روند کامل ثبت درخواست از طریق درگاه مجوزهای ملی کشور به لینک زیر مراجعه فرمایید

فلوچارت آموزشی نحوه ثبت درخواست های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور در سامانه G4B.ir