در راستای ارائه خدمات امور اراضی به متقاضیان محترم در شهرستان های اشتهارد و فردیس جلسه ای با حضورریاست و معاونین سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز و مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان های فردیس و اشتهارد در محل سازمان برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد با استفاده از ظرفیت اعضای حقوقی دارای صلاحیت در زمینه نقشه برداری و ممیزی اراضی ارائه خدمات به متقاضیان محترم در شهرستان های مذکور اقدام گردد.