به اطلاع آن دسته از اعضای محترم که تاکنون رتبه قدیمی خود را در سامانه سانکا ثبت نکرده اند می رساند،تا پایان وقت اداری روز دوشنبه1400/6/15 نسبت به ثبت رتبه های خود در سامانه سانکا اقدام نمایند. بدیهی است در غیر این صورت، رتبه شما حذف و درخواست شما طبق شیوه نامه جدید محاسبه خواهد شد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 02634256220 داخلی 110 تماس حاصل فرمایید