به اطلاع کارشناسان وبهره برداران محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز میرساند: ثبت نام  بیمه تکمیلی درمان از روز شنبه مورخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲ به مدت ۳۰ روز آغاز می گردد
هزینه بیمه تکمیلی به ازای هر نفر ۴۹۰ هزار تومان در ماه که هزینه سالانه ۵۸۸۰۰۰۰ تومان میباشد که برای سرپرست خانوار مبلغ ۳۴۰ هزارتومان بیمه عمر و حادثه اضافه میگردد.
مبلغ بیمه تکمیلی ۵۸۸۰۰۰۰ تومان بصورت ۱۸۸۰۰۰۰ تومان نقد و بقیه مبلغ بصورت ۴ فقره چک صیادی به مبلغ ۱میلیون تومان در تاریخ های ۱۰ اسفند ۱۴۰۲ و۱۰اردیبهشت ۱۴۰۳و ۱۰تیر ۱۴۰۲ و ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ به ازای هر نفر دریافت میگردد
چکهای صیادی در سازمان ثبت و دریافت میگردد.
این مبلغ برای افراد تا سن ۶۰ سال میباشد برای افراد با سن بین ۶۰ تا ۷۰ سال به رقم فوق ۵۰ درصد اضافه میگردد و برای افراد با سن بالای ۷۰ سال ۱۰۰درصد به رقم فوق اضافه میگردد
مدارک جهت ثبت نام بیمه تکمیلی:
اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه سرپرست خانوار و کپی کارت ملی و شناسنامه همسر و فرزندان
در مورد فرزندان بالای ۱۸ سال اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
اصل و کپی کارت نظام مهندسی کارشناسان عضو سازمان
اصل و کپی پروانه بهره برداری تولید کنندگان و بهره برداران محترم