🔻رییس سازمان مرکزی از مديرعامل صندوق بيمه كشاورزي خواستار شد:

✅در بهره مندی از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی داشتن پروانه اشتغال معتبر از سوی شخص ارائه دهنده خدمت ملاک عمل قرار گیرد

🔸رییس سازمان مرکزی با ارسال نامه ای به مديرعامل صندوق بيمه كشاورزي، ملاک عمل قرار گرفتن پروانه اشتغال معتبر از سوی شخص ارائه دهنده خدمت در بهره مندی از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی را خواستار شد.

🔸به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنم، شاهرخ رمضان نژاد در این نامه با اشاره به مبانی و الزامات قانونی موضوع داشتن پروانه اشتغال معتبر از سازمان نظام مهندسی کشاورزی برای ارائه خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی توسط کاراشناسان، نظام بخشی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و ساماندهی شاغلین حرفه ای بخش کشاورزی در ارایه خدمات تخصصی به بهره مندان اعم از بخش خصوصی و دولتی را وظیفه قانونی این سازمان اعلام کرد.

🔸در این نامه آمده است: از آنجایی که صندوق بیمه کشاورزی بخشی از امور مرتبط با بیمه کشاورزی را با برون سپاری و استفاده از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی به انجام می رساند و این امور در زمره خدمات تخصصی مطابق ماده (۷) آیین نامه بوده و مستلزم داشتن پروانه از این سازمان می باشد؛ ملاک عمل قرار گرفتن پروانه اشتغال معتبر از سوی شخص ارائه دهنده خدمت در بهره مندی از خدمات تخصصی مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی مورد درخواست این سازمان می باشد.

🔸شایان ذکر است با توجه به فراهم شدن زیرساخت های لازم در سازمان نظام مهندسی کشاورزی، اصالت و اعتبار سنجی پروانه از طریق QR Code و سامانه اعتبار سنجی به نشانی http://agrieng.org/sanka با وارد کردن کد نظام مهندسی و یا کد ملی قابل انجام می باشد.