در نشست مورخ 7/4/1400 که در محل اتاق بازرگانی و با حضور تولیدکنندگان، صادر کنندگان و مسئولین دستگاه های اجرایی ذیربط استان خصوصا سازمان جهاد کشاورزی ، سازمان صنعت، معدن و تجارت، گمرک و همچنین نمایندگان واحد های نهادی وزارت جهاد کشاورزی( دفتر سبزی و صیفی- موسسه تحقیقات باغبانی –سازمان حفظ نباتات) برگزار شد.

در این جلسه آقاق دکتر کریمی معاونت طرح و برنامه سازمان جهاد کشاورزی استان بر قابلیت های فنی این استان و توانایی های تخصصی بهره برداران و تولید کنندگان اشاره نمود و یادآور شد: از مجموع 67000 هکتار اراضی استان حدود 17000 هکتار به سبزی و صیفی اختصاص یافته که عمدتا با سیستم های پیشرفته آبیاری می گردند و از این منظر بهره وری را بسیار بالا برده ایم

با توجه به اینکه تولیدات کشاورزی استان به ویژه سبزی و صیفی آن از کیفیت بسیار بالایی برخوردار و صادرات محور می باشد بنابراین استقرار میز ملی سبزی و صیفی در اتاق البرز را به عنوان یک ضرورت تلقی می کنیم. سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز نیز در راستای حمایت از تولید، پشتیبانی و مانع زدایی استقرار میز ملی سبزی و صیفی را در اتاق البرز بسیار کارساز و راه گشا دانسته و حمایت کامل خود را از این خواسته بر حق مسئولین استان اعلام می دارد.