به منظور استفاده بهینه از انرژی و رعایت دقیق تعرفه های کشاورزی در واحد های گلخانه ای و دامی و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از مصرف و کاربرد انرژی در مصارف غیر کشاورزی با تعرفه کشاورزی و بر اساس تصمیم مشترک مسئولان سازمان جهاد کشاورزی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مقرر گردید به واحد های تولیدی کشاورزی اعم از گلخانه، دام، طیور، شیلات و آبزیان که بیش از یکسال از اعتبار پروانه بهره برداری آن ها سپری شده است و برای تمدید آن اقدام ننموده اند، اعلام می گردد که جهت تعیین تکلیف و تمدید پروانه به مراکز خدمات غیر دولتی سازمان نظام مهندسی کشاورزی که در شهرستان ها مستقر می باشند مراجعه و درخواست تمدید خود را ثبت نمایند.
شایان ذکر است در صورت عدم تمدید پروانه بهره برداری پس از طی مهلت مقرر، مراتب به ادارات خدمات رسان(گاز – برق و …) اعلام تا نسبت به قطع انشعابات این قبیل واحد ها اقدام گردد.