صورتجلسه شورای استان

بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست در استان البرز با حضور آقایان دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج فردیس اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی و دکتر عبداله ،مخبر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز

جلسه ۲۵ شورا با حضور دکتر عباسی نماینده محترم کرج در مجلس شورای اسلامی و دکتر مخبر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی و اعضای شورا با قرائت قرآن و خوش آمد گویی دبیر شورا راس ساعت ۱۴:۱۵ مورخ ۹۹/۱۱/۶ در دفتر ریاست محترم سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز شروع گردید. سپس جناب مهندس شمس آذر با ارائه پاورپوینت ضمن معرفی اعضای شورای استان به معرفی سازمان نظام مهندسی استان البرز و موضوعات ذیل پرداختند ۶۰۰۰ نفر عضو حقیقی و ۲۸۵ عضو حقوقی در نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان داریم و یکی از فعالترین نظام های استانها در ارجاع کار صدور مجوزها هستیم و رویکرد مهندسی سازی بخش را در اولویت اقدامات با سازمان جهاد کشاورزی استان

است.

– اولین پیشنهاد سازمان به شما تدوین نظام جامع زراعی مانند نظام جامع دامپروری و … است. – موضوع قانون هوای پاک با محوریت ۳ موضوع صنعتی شدن بطئی و بی رویه استان در شرق و غرب بهره برداری بی رویه معادن و

مهاجرت و حاشیه نشینی در استان البرز – عدم استفاده از آمایش سرزمین تهیه شده توسط محیط زیست و پردیس دانشگاهها توسط دستگاههای اجرایی به خصوص استانداری و بهره برداری ۳/۵ برابری از منابع و توان اکولوژیک سرزمینی و عدم استفاده از ظرفیت دانش آموختگان بخش محیط

زیست و منابع طبیعی در نظارتها براساس قوانین موجود از جمله قانون هوای پاک

– عدم حمایت مالی در مهارت آموزی و بازآموزی آموزشی توسط سازمان برنامه و بودجه رای دیوان عدالت اداری مبنی برحذف تبصره ۴ جذب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون حفظ کاربری در سال جهش تولید و کاهش ۶۰ درصدی سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان

– اجرایی نشدن تبصره ۶ ماده ۲ قانون افزایش بهره وری توسط سازمان برنامه و بودجه و معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی طرح نویسی شرکتهای تحت پوشش بانک کشاورزی و تحمیل هزینههای مضاعف بر تولید کننده به بهانه Bank able نبودن طرحهای فنی نظام مهندسی و عدم بکارگیری دانش آموختگان بخش اقتصاد کشاورزی در تهیه این طرحها

– تغییر کاربریهای بی رویه به دلیل عدم کفایت نظارت و پیشنهاد تامین اعتبار و بکارگیری توان کارشناسی نظام مهندسی در نظارت و یا تامین اعتبار در قالب تعرفه بندی

استفاده از پروانه بهره برداری بجای پروانه تاسیس در رسیدگی به دعاوی حقوقی

موضوع طرح اصلاح موادی از قانون حفظ کاربری اراضی در مجلس شورای اسلامی و پیشنهاد ترکیب کمیسیونی مرکب از فرماندار ، مدیر جهاد کشاورزی رئیس منابع طبیعی رئیس محیط زیست دبیر انجمن صنفی و یک نفره خبره از دانشگاه در تبصره ۲ ماده یک ، سپس دکتر مخبر ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان ضمن خوش آمد گویی هوشمند سازی سیستم کشاورزی در استان و تدوین استاد بالادستی توسط دانشگاهیان و سازمان نظام مهندسی را از اولویتهای استان برشمردند آنگاه دکتر عباسی با ابراز خوشحالی از اینکه در جمع همکاران بخش تخصصی خود هستند به موارد ذیل اشاره نمودند

یکی از کارهای ماندگار مجلس تصویب قانون تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در کشور است.

– در خصوص رفع نواقص و اصلاح قوانین بخش کشاورزی و منابع طبیعی محیط زیست و آب به کمیسیون کشاورزی مشورت بدهید اصلاح قانون حفظ کاربری پیشنهاد کمیسیون دیگری بود که به کمیسیون کشاورزی ارجاع شد و کمیته ای در مورد آن بحث و بررسی میکند موارد مورد نظر شورای استان را مکتوب پیشنهاد بدهید تا در کمیسیون مطرح شود.

علاوه بر نظام جامع زراعی نظام جامع برای توزیع و همچنین صادرات محصولات کشاورزی را هم پیشنهاد بدهید در ادامه همکاران شورا به مواردی مانند سند آمایش استان آسیب شناسی علل تغییر کاربری بخاطر منافع اقتصادی، تقویت ساختار امور اراضی تلاش برای اقتصادی نمودن فعالیتهای کشاورزی تشکر از راه اندازی کانون اندیشه ورزی توسط نماینده محترم ، شجاعت نمایندگان در پیگیری موضوع آب استان جلوگیری از صنعتی شدن بی حد و حصر و نداشتن استانداردهای فاضلاب و اختصاص آن به بخش کشاورزی ، عدم الزام استعلام از محیط زیست در قانون معادن استفاده از راههای تشویقی برای کاهش آلودگی صنایع آلاینده اشاره نمودند دکتر عباسی با اشاره به موضوع مهم آب پیگیریهایی انجام شده توسط مجمع نمایندگان استان و استانداری و امام

جمعه محترم را بیان نمودند

مصوبات

.۱ مقرر گردید موارد پیشنهادی قانون طی مکاتبه به نمایندگان محترم ارسال گردد و جلسات مشترک ادامه یابد.