صورتجلسه شورای استان بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست در استان البرز با حضور آقایان دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج فردیس اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی و دکتر عبداله ،مخبر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز جلسه…