عضو شوید !
اخبار داغ

دسته: مصوبات شورای استان

مصوبات شورای استان, مصوبات شورای استان

جلسه 25 شورای استان 

صورتجلسه شورای استان بررسی مسائل و مشکلات بخش کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست در استان البرز با حضور آقایان دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج فردیس اشتهارد و آسارا در مجلس شورای اسلامی و دکتر عبداله ،مخبر، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز جلسه…

مصوبات شورای استان

مصوبات جلسه شماره 24 شورای استان 

مقرر گردید براساس تبصره یک ماده16 قانون هوای پاک نامه ای مشترک با امضای و رئیس سازمان نظام مهندسی البرز و مدیرکل محترم محیط زیست استان به ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور ارسال شود. مقرر گردید درخصوص کاهش سوزاندن بقایای گیاهی و عملیات خاکورزی…

مصوبات شورای استان

مصوبات جلسه شماره 23 شورای استان 

سرکار خانم دکتر فاطمه شکری به اتفاق آرای اعضاء شورا به عنوان نائب رئیس شرکت سهامی رویش انتخاب شدند. مقرر گردید جناب آقای مهندس کیوان شریفی به عنوان نماینده شورا و شرکت سهامی رویش بررسیهای لازم درخصوص پیشنهاد شرکت ماهان توسعه آیریک را بعمل آورده…

مصوبات شورای استان

مصوبات جلسه شماره 22 شورای استان 

مقرر گردید جهت بررسی مسائل و مشکلات بخش در استان، آمایش سرزمین، انتقال آب و … بررسی و در جلسه بعدی شورا توسط دکتر علیزاده از آقای دکتر عباسی نماینده محترم مردم کرج در مجلس شورای اسلامی دعوت بعمل آید( ترجیحاً 18/09/1399 ) تحلیل های…

مصوبات شورای استان

مصوبات جلسه شماره 21 شورای استان 

جلسه آسیب شناسی بخش کشاورزی ومنابع طبیعی، محیط زیست استان با آقای دکتر عباسی نماینده محترم مردم شهرستان کرج در مجلس شورای اسلامی پیگیری و برگزار شود. خطر تخریب پوشش گیاهی شهری و از بین رفتن شش های شهر کرج و نگرانی خبرگان و سازمان…

مصوبات شورای استان

مصوبات جلسه شماره 20 شورای استان 

دستورجلسه: نامه معاون اداری مالی سازمان مرکزی به شماره 99/1778/س/ن مورخ 29/04/1399 با موضوع : نظر مشورتی مشاورحقوقی سازمان نامه رئیس سازمان استان اردبیل به شماره 2496/99 مورخ 07/05/1399 با موضوع: نگاه حقوقی و ساده بهتغیر نماینده شوراهای استانی در مجمع سازمان مرکزی نامه مدیرکل…

مصوبات شورای استان

مصوبات جلسه شماره 19 شورای استان 

اعضای شورای نظام مهندسی در اولین فرصت ممکن جهت بررسی امکان سنجی اولیه بازدید میدانی از محل پروژه داشته باشند در این خصوص جناب آقای مهندس شمس آذر پیگیری لازم را بعمل آورند. مقررگردید طرفین با معرفی مشاورین حقوقی خود نسبت به تصریف فرآیند انجام…

مصوبات شورای استان

مصوبات جلسه شماره 18 شورای استان 

مقرر گردید موضوع اشتغال اعضای محیط زیست نظام استان در قالب قانون هوای پاک در استانداری بصورت جدی پیگیری شود. مقرر گردید ارجاع‌کار براساس سرانه و ارزش ریالی واحد کار (به صورت متوسط) در محدوده زمانی ماهانه برروی سایت سازمان قرار گرفته و پیامکهای ارجاع‌کار…