در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی منعقد شد:

تفاهم نامه واگذاری وظایف غیر حاکمیتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز

 

در راستای عملیاتی شدن دستورالعمل اجرایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وکاهش تصدی گریها و تصمیمات دولت جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد 22 و 24 قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون افزایش بهره­ وری و همچنین ابلاغیه شماره 34597/20 مورخ 87/10/1 وزیر محترم جهادکشاورزی و در اجرای مفاد نامه شماره 27046/1/93 مورخ 93/06/31 معاون وزیر و رییس سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور در خصوص اجرای صحیح (دستورالعمل برون سپاری اموراجرایی) با حضور دکتر حامد فرضی مدیرکل اداره کل منابع طبیعی در محل سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تفاهم نامه واگذاری وظایف غیر حاکمیتی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان البرز منعقد گردید.

در قالب اين تفاهم نامه همكاري كه به مدت دو سال از تاريخ امضاء اعتبار دارد، مقرر شد از ظرفیت بالای کارشناسان دارای رتبه های مشاوره و پیمانکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان البرز در زمینه های چون تهیه و بازبینی طرح­های مطالعاتی، طرح­های جنگلداری، پارکهای جنگلی، ایستگاه های بذر و نهال، نهالستانهای عمومی و ذخیره گاه جنگلی و بوستانهای روستایی ، طرح­های مقابله با بیابانزایی، طرح­های تفضیلی- اجرایی و پارکهای آبخیز، طرح­های مدیریت منابع طبیعی و طرح های ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور ،استفاده از پیمانکاران دارای عضویت معتبر، صلاحیت نقشه برداری و ممیزی اراضی در انجام امور نقشه­برداری استفاده گردد.