#انتخابات_دوره_ششم

✅ششمین دوره انتخابات شوراهای استانی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

🔸به اطلاع کلیه اعضای سازمان می رساند، با عنایت به شروع فرآیند برگزاری ششمین دوره انتخابات سازمان، به منظور جلب مشارکت حداکثری اعضای در این رویداد مهم سازمانی، تمامی اخبار و اطلاعیه های انتخاباتی ضمن بارگذاری در کارتابل عضویت تمامی اعضای در سامانه سانکا، در پایگاه اطلاع رسانی سازمان نیز به آدرس ذیل قابل مشاهده و دسترسی می باشد.

⛓اخبار و اطلاعیه های انتخاباتی:

https://www.agrieng.org/orgreport/item/1810